Registracija - Periferna arterijska bolest - novosti i trendovi u liječenju