Penta turistička agencija d.o.o.

Odjel virtualnih projekata
Izidora Kršnjavoga 25
10000 Zagreb

Silvija Matić: 091 2015 004

e-mail: ovp@penta-zagreb.hr