Za Vas smo pripremili upute za sudjelovanje na virtualnim projektima, koje se odnose na osiguravanje što bolje kvalitete prijenosa.

Iznimno je važna vaša internet veza pa Vas molimo da pročitate upute.

Za što kvalitetniji uvid u sastanak i sudjelovanje u svim segmentima, preporučamo skidanje aplikacije Zoom.

 

Za Vas smo pripremili upute za aktivno sudjelovanje na virtualnim projektima, koje se odnose na osiguravanje što bolje kvalitete prijenosa.

Iznimno je važna vaša internet veza pa Vas molimo da pročitate upute.

Za što kvalitetniji uvid u sastanak i sudjelovanje u svim segmentima, preporučamo skidanje aplikacije Zoom.