Webinar – 7.4.2022.

Palijativna skrb unutar bolničkog sustava: MOŽEMO LI BOLJE?

Početak programa je planiran u 15:00 sati.

Tijekom predavanja, moguće je postavljati pitanja predavačima, putem rubrike CHAT ili Q&A.

Ovisno u uređaju koji koristite, moguće je da se rubrika nalazi desno ili ispod videa.

Prijava na LIVESTREAM