Izborna skupština Hrvatskog društva za imunologiju sluznice - HLZ-a

Za pristup Skupštini potrebno je registrirati se kroz gumb REGISTRACIJA kako bi se utvrdio legitimitet glasača. Za registraciju koristite e-mail adresu koju ćete koristiti prilikom glasanja. POSTUPAK SAMOG GLASANJA JE ANONIMAN.

 

Sa potvrđenom registracijom koju ste napravili prije Skupštine, na dan 03.03.2022. pristup Skupštini imate putem gumba SKUPŠTINA UŽIVO.

Sudionici će imati mogućnost postavljanja pitanja usmeno sa opcijom “Raise Hand” koja se nalazi unutar aplikacije.

Za uspješno sudjelovanje na sastanku i glasovanje potrebno je obavezno preuzeti Zoom aplikaciju ili ukoliko već imate instaliranu da ažurirate na posljednju verziju te testirate mikrofon i kameru (ukoliko ih planirate koristiti) prije skupštine.